Calvados afton 30. november

Calvados comeback – från bortglömt till trend. Det franska äppelbrännvinet calvados har länge varit nästan bortglömt bland världens spritkonnässörer. Nu ligger det rätt i tiden med sin rena ursprungliga frukt och naturliga tillverkning.

30, november blir en Calvados Afton med mycket gott att testa.